Velkommen til Foresattportalen for barnehage og SFO!


Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om bytte av barnehage/SFO, må ny søknad registreres. Søknad om plass eller oppsigelse av plass i SFO skjer elektronisk via Foresattportalen. Endring av plass i SFO skjer skriftlig til skolen.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- endre eksisterende plass/oppholdstid